Englishחייג אלינולתרומה

ממדים ללימודים

ממדים ללימודים

תכנית הלימודים לחיילים המשוחררים.

בשנת 2016 הכריז הרמטכ"ל, רא"ל גדי אייזנקוט, על תכנית חדשה למען החיילים המשוחררים, במסגרתה כל חייל לוחם וחייל השייך לאוכלוסייה מיוחדת (בודד, זכאי לתשלומי משפחה,עולה חדש,בן מיעוטים), שהתגייס ביולי 2013 ושירת שרות תקין ומלא, יהיה זכאי לקבל סיוע ללימודי תואר אקדמי או מקצוע.

מדובר בתכנית חברתית מהפכנית ורחבת היקף המוקירה את החיילים המשוחררים על שרותם ותרומתם למדינה, שתעודד ותאפשר ליותר חיילים משוחררים לרכוש השכלה, אשר תשלבם באופן טוב ויעיל יותר בחיים האזרחיים.

המלגות הניתנות לחיילים המשוחררים ממומנות באדיבותם של תורמים מהארץ ומהעולם ובאמצעות 'יחד למען החייל' מימוש המלגה נעשה ע"י משרד הביטחון-האגף והקרן לחיילים משוחררים.

  • תמונה_1
  • תמונה_2

מי זכאי?

1. חיילים לוחמים שהתגייסו (יום החיול) החל מ- 1 יולי 2013 ואילך, ששרתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב.

2. חיילים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, ששירתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב, כסף או ארד), השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים. 

הזכאות הנה למשך 3 שנים מיום השחרור (משירות חובה) ועד לסוף השנה הקלנדרית (31.12) השלישית מהשחרור, ובתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך 5 שנים, מתחילת הלימודים.

מה מעניקה התכנית?

1. התכנית מממנת שני שליש משכר הלימוד השנתי, לפי שווי שנת לימודים אקדמית במוסד אקדמי מתוקצב והיתרה בגובה שליש, תשולם על-ידי החייל המשוחרר מהפיקדון האישי שנזקף לזכותו.

2. ההטבה תינתן בכל שנה, עבור שלוש שנות לימוד בלבד, למעט לימודי הנדסה ורפואה, אשר ימומונו למשך ארבע שנות לימוד.

3. שווי ההטבה למימון תואר הינה 20,000 ש"ח, נכון לשנת תשע"ט, או שני שליש מהסכום ששולם בפועל- הנמוך מבין שניהם.

מימון המלגות מתאפשר בזכות תרומתם הנדיבה של תורמי 'יחד למען החייל' בארץ ובעולם. 

Copy and paste the pixel code into the bottom of the header section of your site, just above the tag. Install the base code on every page of your website